31/07/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

اعداد 1 تا 9 همراه باشکل

عدد 1

اعداد 1 تا 9 همراه باشکل

عدد 1

عدد 1

 

عدد 2

عدد 2

 

عدد 3

عدد 3

عدد 4

عدد 4

 

عدد 5

عدد 5

 

عدد 6

عدد 6

 

عدد 7

عدد 7

عدد 8

عدد 8

 

عدد 9

عدد 9

عدد 9

 

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک