25/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

برگه فعالیتهای آزمایشگاه طرح جلد

برگه اول فعالیتهای آزمایشگاه

برگه اول فعالیتهای آزمایشگاهزیبای کار در پوشه آزمایشکاه فرزندتان و دانش آموزان و برای درک بهتر آزمایشهای و انجام  کاردانش آموزان عزیز

برگه فعالیتهای آزمایشگاه

برگه اول فعالیتهای آزمایشگاه

زیبای کار در پوشه آزمایشکاه فرزندتان و دانش آموزان و برای درک بهتر آزمایشهای و انجام  کاردانش آموزان عزیز

برگه اول فعالیتهای آزمایشگاه
برگه اول فعالیتهای آزمایشگاه
برگه اول فعالیتهای آزمایشگاه
برگه اول فعالیتهای آزمایشگاه

 

برگ فعالیتهای آزمایشگاه مدرسه طرح جلد

برگ فعالیتهای آزمایشگاه مدرسه 

برگ فعالیتهای آزمایشگاه مدرسه 2

برگ فعالیتهای آزمایشگاه مدرسه 3

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک