29/05/2022

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

باشلیق یا باشلق سرپوشی‌است مخروطی‌شکل که در گذشته و حال از سوی ایرانیان و ترکان مورد استفاده قرارمی‌گرفته‌است. جنس آن از نمد، چرم یا پشم بوده‌است. این سرپوش نوک تیزی داشته و گوش‌ها و گردن را فرامی‌گیرد.

 

باشلق


باشلیق

مقدمه ای بر باشلق

باشلیق یا باشلق سرپوشی‌است مخروطی‌شکل که در گذشته و حال از سوی ایرانیان و ترکان مورد استفاده قرارمی‌گرفته‌است. جنس آن از نمد، چرم یا پشم بوده‌است. این سرپوش نوک تیزی داشته و گوش‌ها و گردن را فرامی‌گیرد. نمونه‌های محلی آن گاه به رسن، منگوله، منجوق‌دوزی، قلاب‌دوزی و مانند آن آراسته می‌شوند. نمونه‌های گونه‌گونی از باشلیق به تفکیک جنس-ابریشمی، پشمی و…- و سبک ساخت -اعم از دست‌باف، چسبیده به جامه و…- وجود دارد.

استفاده از باشلوق در نگارهای تخت جمشید

باشلق در دیگر کشورها

باشلیق واژه‌ای ترکی است و از ریشهٔ واژهٔ باش به معنای سر می‌باشد. گونه‌ای از باشلیق که فاقد شال پوشانندهٔ گوش‌ها و گردن است، قالپاق نامیده می‌شود

یک بشلیک، همچنین به زبان اسپانیایی باشکلیک (آدیغه: شوخخون، کریمه تاتاری: بشلیق، تاتاری: بشلیق، ترکی: باشکلیک؛ باس – سر، “لیق” (تاتار) / “-lık” (ترکی) – پسوند مشتق شده) هود سرامیک شکل مخروطی شکل معمولی ترشح، ایرانی، ترک و قزاق است که معمولا از چرم، احساس و یا پشم است، یک کلاه باسنقه با روکش بالایی با گردن با گردن. نسخه های محلی ترمینال را تعیین می کنند، که ممکن است شامل طناب های تزئینی، گلدوزی باشد. رشته های فلزی، توپ های خز و یا پرچم ها. در میان نسخه های مختلف، زمستان های زمستانی بر روی سر فرش های معمولی، کتک زدن کت و شلوار های کت و شلوار، کتک زدن کت و شلوار های کت و شلوار، کت و شلوار های کت و شلوار، کت و شلوار های کت و شلوار، کت و شلوار های کت و شلوار و غیره استفاده می شود.


باشلق هود نظامی هندی

تفاوت باشلق

یک تفاوت از bashlyks یک کپالک (Qalpaq) است، یک headdress شکل مخروطی بدون لکه دار، که بیشتر از چرم، احساس یا پشم ساخته شده است، همانطور که در نقاشی Repin در زیر نشان داده شده است. “كالپك” همچنین جزء نام قومی “كراكالپك” (به معنای “كالپك سیاه” در ترکی) است كه از تاریخ اروپای شرقی قرون وسطایی و از جمهوری خودمختار كاركالپك مدرن در غرب سوریه دریایی شناخته شده است – Amu Darya interfluve در ازبکستان، در شمال بلخ باستان است.

سرباز روس باشلق به سر

باشلق در دوران مردن

در دوران مدرن، پس از جنگ ناپلئونی با مشارکت قابل توجهی از سواره نظام بشارک، در 1830- 1840، روسیه در سالهای اولیه مدرنیته شد. در سالهای 1862، موشک های یکنواخت در ارتش های قزاق و بعدا در سایر شاخه های نیروهای مسلح روسیه ساخته می شدند. بشلیک نظامی پشم شتر زرد روشن با یک نوار زرد بود. bashlyks های افسر دارای گروه طلا یا نقره بودند. در سپاه ارتش روسیه تا سال 1917، زمانی که آنها یک علامت تجاری از لباس ارتش سفید می شدند، و بعضی از سربازان ارتش سفید، لبه ها به جای تسمه در اطراف گردن قرار داشتند.

قرن چهارم پیش از میلاد

باشلق در روزگار نزدیک

در روزگار نزدیک‌تر در آغاز سدهٔ نوزدهم در روسیه باشلیق یک سرپوش مد روز بود. این پوشش از سوی باشقیرها در میان روسان رواج یافته‌بود. از ۱۸۶۲ باشلیق بخشی از پوشش رسمی نیروی قزاق گردید. باشلیق قزاق‌ها از پشم شتر به رنگ زرد روشن بافته‌می‌شد و نوارهایی زردرنگ هم داشت. در باشلیق افسران این نوارها زرین یا سیمین‌رنگ بودند. تا ۱۹۱۷ باشلیق در ارتش امپراتوری روسیه کاربرد داشت. پس از آن هم ارتش سفید از آن بهره‌برد.

سرباز هخامنش باشلق به سر

کلاه های زمان هخامنشی که پس از اقتباس جامه مادی در میان پارسیان رواج گرفت «باشلق» است. باشلق یک کلاه همگانی بوده که در دوره هخامنشیان به تقلید از مادها در میان پارسیان رواج یافت و همچنین در میان پارت ها فرهنگ دستمال بستن زنان بر روی دهان و بینی که در میان زنان ایلاتی رایج است و به زبان ترکمن ها به آن «باشماق» می گویند و یا پنام بستن زرتشیان در مقابل آتش مقدس از رسم کهن باشلق به سر نهادن خدمه دربار هخامنشی سر چشمه می گیرد، زیرا خدمه مجبور بودند برای جلوگیری از ریزش آب دهان یا موی سر و یا دمیده شدن نفس کسانی که با پادشاه در فاصله نزدیکی بسر می بردند و بطور کلی خدمه سفره خانه شاه از نوعی باشلق ویژه استفاده می نمودند.

باشلق

سربازان پیاده نظام هخامنشی نیز در جنگ، مانند هم نژادان مادی خود جامعه مادی پوشیده و باشلق بر سر می نهاده اند. مغها که در زمان هخامنشیان مراسم مذهبی را بجا میاورده اند، برای اینکه هنگام نیایش آتش مقدس را با دمیدن دم خود، پلید وآلوده نسازند، از باشلق های نمدین استفاده کرده ، دهان و بینی خود را با برگه های آن می پوشانیده اند

سکه اشکانیان با طرح باشلق

باشلق دوره ماد

مادها که انواع مختلف آن در میان مادها ارامنه و پارت ها و مردم قفقاز رایج بود است . اروپاییان این کلاه را فریجین (فریژی) و در انقلاب فرانسه به کلاه سرخ آزادی معروف شد. همین باشلق های مادی گاهی عیناً و گاهی با اندک تفاوتی به وسیله پارسیان اقتباس و بکار برده شده است، و ما آثار این اقتباس را بر روی پلاک ها ، سکه ها ، مهرها ، قالیچه ها ، نقش برجسته ها و تصویرهای گوناگون شاهنشاهان ، خشترپاون ها (ساتراپ ها) ، مغها ، جوانان و سربازان پارسی چه در ایران و چه در خارج از ایران می بینیم.

تصویر سرباز ماد باشلق به سر

بشلیک، همچنین بشکل امضا شده (عدیقه: شوخخشان، کریمه تاتاری: بشلیق، تاتاری: بشلیق، ترکی: باشکلیک؛ باس – سر، “الق” (تاتار) / “-lık” (ترکی) – پسوند مشتق شده) هود سرامیک شکل مخروطی معمولی ترشی، تورک و قزاق است که معمولا از چرم، احساس یا پشم است و یک کلاه باله با انگشت با انگشتر قدامی با لبه های مخصوص برای پوشاندن گردن است. نسخه های محلی ترمینال را تعیین می کنند، که ممکن است شامل طناب های تزئینی، گلدوزی باشد. رشته های فلزی، توپ های خز و یا پرچم ها. از میان ده ها نسخه از این نسخهها، برف زمستانه های زمستانی بر روی سر فرش های معمولی، کتک زدن کت و شلوار های کت و شلوار، کتک زدن کت و شلوار های کت و شلوار، کت و شلوار های کت و شلوار، کت و شلوار های کت و شلوار، کت و شلوار های کت و شلوار و … استفاده می شود. 

تغییرات باشلق در زمان

یک تغییر از bashlyks یک Kalpak (Qalpaq) است، یک headdress مخروطی شکل بدون لکه، که بیشتر از چرم، احساس یا پشم ساخته شده است، همانطور که در نقاشی Repin در زیر نشان داده شده است. “كالپك” همچنین جزء نام قومی “كراكالپك” (به معنای “كالپك سیاه” در ترکی) است كه از تاریخ اروپای شرقی قرون وسطایی و از جمهوری خودمختار كاركالپك مدرن در غرب سوریه دریایی شناخته شده است – آمو درایا در ازبکستان، در شمال بلخ باستان است.

اعراب 1860

در دوران مدرن، در 1830-1840، پس از جنگ ناپلئونی با مشارکت قابل ملاحظه ای از سواره نظام بشار، در سالهای 1830-1840 در روسیه به حالت مدرن تبدیل شد. در سالهای 1862، موشک های یکنواخت در ارتش های قزاق و بعدا در سایر شاخه های نیروهای مسلح روسیه ساخته می شدند. بشلیک نظامی پشم شتر زرد روشن با یک نوار زرد بود. bashliks افسر دارای گروه طلا یا نقره بودند. در سپاه ارتش روسیه تا سال 1917، زمانی که آنها علامت تجاری لباس ارتشی سفید می شدند، و بعضی از سربازان ارتش سفید، لبه ها به جای تسمه در اطراف گردن قرار داشتند.

کلاه باشلق در حال حاظر

باشلیق در لغت‌نامه دهخدا

باشلق .[ ل ِ ] (ترکی ، اِ) کلمه ٔ ترکی است [ از باش بمعنی سر و لیق حرف نسبت ]، کلاه پیوسته به شنل . (یادداشت مؤلف ). برنس . کلاهی که بر یقه ٔ جامه ای دوخته شده باشد. || کَلَّگی . (یادداشت مؤلف ) (دزی ج 1 ص 49). || روسری

منابع :

ویکی پدیا

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک