نقاشی مبارزه با کرونا

هم وطن گرامی برای حفظ روحیه و سرگرمی کودکان با ارسال نقاشی کودکان  با موضوع مبارزه با کرونا لطفا نقاشی های فرزند دل بندتان را  با این شماره ارسال نماید تا با سرگرم کردن آنها اوقات مفیدی را برای شما فراهم اوریم

نقاشی هفت سین 99

هم وطن گرامی برای حفظ روحیه و سرگرمی کودکان با ارسال نقاشی کودکان  با موضوع سفره هفت سین لطفا نقاشی های فرزند دل بندتان را  با این شماره ارسال نماید تا با سرگرم کردن آنها اوقات مفیدی را برای شما فراهم اوریم

مهارت استفاده خردمندانه از منابع
آموزش ساخت انواع ماسک پارچه اي دو لایه قابل شستشو و ضد عفونی
طبق نظر متخصصین بیماريهاي عفونی، شایعترین راه انتقال ویروس کرونا همانند دیگر بیماريهاي عفونی از طریق تماس بدنی و هوا است و
بهترین راه مصونیت از ابتلا و انتقال این ویروس، رعایت مجموعه اي از مسائل بهداشتی و ایمنی از جمله ضد عفونی کردن، شست و شوي مستمر
دست ها و صورت، استحمام مداوم، عدم استفاده از وسائل بهداشتی مشترك، عدم روبوسی، امتناع از دست دادن، پرهیز در استفاده از لباس و پوشاك
مشترك، خودداري از حضور در تجمعات و مسائلی از این قبیل و استفاده از ماسک و دستکش است.