ابزاری برای هر کاربری نسبتا ساده ای است که کاربر بتواند به راحتی آن را نگه دارد و به راحتی کار کند (مانند حرکت، بلند کردن، شکستن، نگه داشتن، چرخاندن، خم شدن)، به طور موثر انجام نمی شود یا امکان پذیر نیست، ایمن است یا مطلوب برای انجام تنها با استفاده از یک عضو بدن. گرچه بسیاری از حیوانات از ابزارهای ساده استفاده می کنند، تنها انسان ها، که استفاده از ابزار سنگی صدها هزار ساله را می گیرند، از ابزارهای دیگر ابزار استفاده می کنند. مجموعه ای از ابزار مورد نیاز برای انجام وظایف مختلف که بخشی از فعالیت های مشابه هستند، دنده یا تجهیزات نامیده می شود.

یک مجسمه یک مجسمه آزاد است که در آن شخصیت های واقعی و کامل از شخصیت ها یا حیوانات یا اشکال غیر نمایندگی در مواد با دوام (مانند چوب، فلز یا سنگ) حک شده اند و در جایگاه عمومی قرار می گیرند هنر عمومی برای خدمت به عنوان یک حمایت مؤثر و مرسوم برای تفکر افراد، حوادث، مفاهیم و سایر واقعیت های واردات مذهبی، تاریخی، اخلاقی یا معنوی است.

مجسمه سازی شاخه ای از هنرهای تجسمی است که در سه بعد عمل می کند. این یکی از هنرهای پلاستیکی است. در ابتدا، فرآیندهای مجسمه سازی با طول عمر، حکاکی (حذف مواد) و مدل سازی (افزودن مواد به عنوان خاک رس) در سنگ، فلز، سرامیک، چوب و دیگر مواد استفاده می شود

پایپوش سنتی اقوام مختلف ایران به عنوان بخشی از پوشاک، روایتگر سنت و سلیقه ی اقوام مختلف است که در طول زمان همواره تحت تأثیر عواملی چون آب و هوا و شرایط اقلیمی هر منطقه، سنتها، آداب و رسوم، شیوه زندگی و شغل و پیشه، درفرم و رنگ و جنسیت های مختلف و متفاوتی جلوه گر شد هاست.