28/06/2022

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

ساخت عروسک با چوب بستنی

چوب بستنی

ساخت عروسک با چوب بستنی

برای سرگرمی و ایجاد خلاقیت کودکان استفاده از وسایل ساده همیشه موثر بوده است

استفاده از ساده ترین وسیایل دور ریز و در دست رس بهترین راه برای ایجاد خاتقیت کودکان است

یکی از بهترین وسایل چوب بستی است

تصاویری برای ساخت عروسک با چوب بستنی

 

ساخت عروسک با چوب بستنی 1

ساخت عروسک با چوب بستنی 2

ساخت عروسک با چوب بستنی 3

چوب بستنی
چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی
ساخت عروسک با چوب بستنی

 

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک