25/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

گیوه بافی

گیوه نوعی پای افزار است كه رویه آن را از ریسمان و نخ پرگ یعنی ریسمانهای پنبه‌ای بافته و ته آن را گاه از چرم و غالباً‌ از لته‌های بهم فشرده و در هم كشیده می‌سازند.

گیوه ملکی و اجزای آن

گیوه بافی

گیوه نوعی پای پوش است كه رویه آن را از ریسمان و نخ پرگ یعنی ریسمانهای پنبه‌ای بافته و ته آن را گاه از چرم و غالباً‌ از لته‌های بهم فشرده و در هم كشیده می‌سازند.

گيوه بافي از هنرهايي است با قدمتي 15000 ساله آن اثر باقي مانده از گيوه هاي پيرشهريار است درشهر باستاني اورامان كه بر قدمت آن دلالت ميكند . كلاش پاي افزاري است از 2 قسمت عمده ه تشكيل شده است :

 1-رويه آن كه با نخ مخصوص با سوزن بافته ميشود واكثرا“ اين كار را زنان انجام ميدهند

2-كفه كلاش كه نمايانگر استعداد وخلاقيت ابداع كننده آن است از پارچه وچرم ساخته ميشود اين پاي افزار با توجه به استحكام وكيفيت خارق العاده اي كه دارد مردمان اين منطقه براي كوهپايها , مسافرتهاي طولاني درفصل گرم سال استفاده كرده اند چون هم سبك بوده ودر اثر پياده روي طولاني پا درآن عرق نميكند اين هنر هنوز نيز در مناطق اورامانات همچون گذشته رونق دارد ومعمولا“ مختص به آن منطقه بود اما به ندرت در سابر مناطق كردستان نيز مورد استفاده قرار ميگرفت از سال 1374 به بعد با عنايت مديريت صنايع دستي استان كردستان اين هنر وبسياري از ساير هنرها جان تازه اي گرفته علاوه بر بازسازي وتنوع درآنها منبع درآمد قابل توجهي براي مردمان منطقه گرديد البته دايره اين فعاليتها فقط محدود به آن نشد بلكه مديريت صنايع دستي استان با كادري مجرب وخستگي ناپذير با بسياري از اين هنرها براي جوانان استان ايجاد اشتغال نمود وپيشرفت چشمگيري درسطح استان پيدا كرد گيوه بافي اكنون در  تعدادي از روستاها وزندانها وشهرستانها آموزش داده ميشود هرساله چند دوره آموزش در بخش خواهران وبرادران كه هردوره بالغ بر 20نفر آموزش ميبينند اكنون در سطح شهرهاي استان بيش از 100 مغازه كلاش فروشي درفصل گرم سال باز ميشود علاوه برآن در فروشگاه صنعتگران وابسته به كارآموختگان صنايع دستي توليدات خودرا درمعرض نمايش وفروش ميگذارند اين خود نشانه بارزي از پيشرفت وجوابگويي اين رشته درامر اشتغال زايي ميباشد وچون توليدي اين رشته مصرفي است هرساله منبع درآمد تعداد زيادي از كارآموختگان ميباشد .

ابزار كار مورد نياز دركار گيوه كشي :

1-كنده :

از جنس چوب سختي مانند بلوط است جهت كوبيدن فتيله روي آن انجام ميشود طول كنده حدود 50 سانتي متر ميباشد كه نصف آن درداخل زمين قرار ميگيرد .

2-گازنه :

دونوع است بزرگ و متوسط از گازنه بزرگ جهت پاكسازي چرم وبرش تنظيف استفاده ميشود واز گازنه كوچك براي برش پارچه وزائده هاي فتيله استفاده ميشود جنس هردوي آنها فولاد وداراي دسته چوبي ميباشند .

انواع تيغه يا درفش

انواع تيغه يا درفش :

1-تيغ سرزنگول :

(زنگول به معناي زانو است ) جنس اين تيغه از فولاد ميباشد طول آن چهارده سانتيمتر ميباشد وبراي سوراخ كردن چهارتيرك كفه كلاش برروي زانو استفاده ميشود وپهناي لبه تيزآن 9ميلي متر ميباشد .

2-تيغه پي كنه :

اين تيغه نيز جنس آن فولاد ميباشد طول آن با دسته 18 الي 20 سانتي متر ميباشد پهناي لبه تيزآن 12 ميلي متر ميباشد از اين تيغه براي تيغ زدن فتيله ها روي كنده وانجام عمليات پي كه نه كدن استفاده ميشود .

3-تيغه تيرك پنجم :

جنس اين تيغه نيز از فولاد ميباشد طول آن با دسته چو.بي حدود 10سانتي متر ميباشد وپهناي لبه تيز آن 7 ميلي متر ميباشد كاربرد آن جهت سوراخ كردن تيرك پنجم وايجاد سواخهاي داخل قظيف ميباشد .

4-تيغه پرگه ما :

جنس آن فولادي بوده طول آن با دسته 10 سانتي متر ميباشد اما پنهاي لبه تيز آن حدود 3 ميلي متر ميباشد از اين تيغه مسيري را كه روي كفه نقشه كشي نموده ايم براي رد دادن پرگه ما سوراخ ميكنيم .

5-انواع كوله درفش :

كوله درفش ميله اي است گرد متصل به يك دسته چوبي كه هر چه از دسته به طرف آن مي آييم باريك ميشود و داراي سه نوع ميباشد كه هركدام كار بخصوصي انجام ميدهند كه عبارتند از : كوله درفش بزرگ , كوله درفش متوسط وكوله درفش كوجك .

كوله درفش بزرگ :

ميله اي است گرد ومتصل به دسته چوبي كه طول آن 35 سانتي متر ميباشد از اين وسيله كه سيخ اتو نيز گفته ميشود مسير عبور چرم را بعد از سوراخ كردن با تيغ سر زنگول وپس از داغ كردن روي حرارت ملايم اتوزده تا چرم به آساني از سوراخ ايجاد شده از فتيله ها عبور كند .

كوله درفش متوسط :

خصوصياتي مانند كوله درفش بزرگ را دارد با اين تفاوت كه طول آن 20 سانتي متر بوده وضخامت آن نيز كمتر است با اين سوراخها روي قظيف را براي عبور دادن چرم از آن باز ميكنيم .

كوله درفش كوچك :

طول آن با دسته 10 سانتي بوده با اين وسيله سوراخهاي مسير پرگه ما را براي عبور نخ پرگه ما راحت از داخل سوراخها عبور كند .

كوله درفش كوچک

6-مشتک :

وسيله اي است تقريبا“ استوانه اي شكل كه داراي يك كلاهك مخروطي ميباشد جنس آن فلز است كه به وسيله دستگاه تراش به آن شكل داده ميشود وزن آن حدود 700 گرم ميباشد و طول آن 17 سانتي متر ميباشد از اين وسيله براي كوبيدن فتيله ها , صاف كردن كفه كلاش درهنگام چرم كشي وشكل دادن به قظيف نوك وپاشنه استفاده ميشود بايد دقت شود كه پاشنه مشتك همواره صاف و صيقلي باشد واز كوبيدن آن برروي اشياء سخت خودداري شود .

مشتک

7- انواع سوزن :

سوزن پرگما

1-سوزن بزرگ :

سوزني است به طول 40 سانتي متر كع توسط نخي محكم به چرم متصل ميشود وچرم را به وسيله آن از داخل سوراخها عبور ميدهيم وجنس آن بايد انعطاف پذير باشد يرگه ما كه چهار سوزن حميده است جهت عبوردادن نخهاي تابيده پرگه ما درداخل سوراخها از آن استفاده ميشود كه هركدام حدود 7 سانتي متر ميباشد .

2-سوزن پرگما :

ازاين سوزنها جهت عبور دادن موي پرگما در مسير نقشه روي كف كلاش استفاده ميشود كه تعداد ان چهار عدد ميباشد .

2-سيخ پيكه نه يا پي كه نه گير :

ميخ پي كه نه از جنس فولاد بوده طول آن با دسته 45 سانتي ميباشد براي اينكه فتيله نظم خودرا از دست ندهد قبل از چرم كشي ميخ پي كه نه را از داخل آنها عبور داده وشماره مورد نظر كفه از روي طول فتيله هاي پي كه نه تعيين ميشود

سيخ پيكه نه يا پي كه نه گیر

تخته قالب :

تخته اي است مكعبي مستطيل شكل كه يك شيار داخل آن قراردارد از اين وسيله بعد از چرم كشي وكاشي بند كفه را روي آن قرارداده وبا مشتك , تخت ميكنيم درهنگام كوبيدن كاشي بند داخل شيار قرار ميگيرد .

تخته قالب

محافظ :

فطعه چوبي است به شكل گوشت كوب به طول 8 سانتي متر از جنس چوبي نرم مانند چنار ساخته ميشود كه درانهتاي تيغ زدن تيركها آن را با دست به فتيله ها چسبانده تا از برخورد تيغ به دست جلوگيري نمايد .

نقش زن :

قطعه آهني است خميده كه به وسيله آن روي كفه كلاش را نقش زده ومحل تيركها را درپايان كار مشخص مينمايد.

نقش زن

سنگ سوهان :

نوعي سنگ سياهي است با سطحي صيقلي كه جهت تيز نمودن تيغها وگازنه ها درزمان كار از آن استفاده ميشود به اين صورت كه سطح صيقلي را با روغن چرب نموده ولبه تيز تيغها وگازنه ها را بر روي آن درجهت جلو وعقب ماليده وهرچند يكبار طرف لبه را عكس ميكنيم تا كاملا“ تيز شود ودراصطلاح تيغها مورا بزند .

دوال گير :

وسيله اي است با دسته اي چوبي يا پلاستيكي به شكل سوزن كه طول آن با دسته 4 سانتي ميشود از اين وسيله براي جلوگيري از شل شدن چرم هنگام چرم كشي استفاده ميشود بعد از كشيدن چرم يك دوالگير را به چرم ميزنيم وآن را نگه ميدارد .

استخوان :

از استخوان ساق پاي بز براي كشيدن چرم استفاده ميشود چون سبب ميشود كه چرم هنگام كشيدن به انگشتان فشار نياورد وروي چرم , زدگي ايجاد نميكند وچرم روي آن سر نميخورد .

تيزبر :

از اين وسيله براي برش چرم نرم شده درآب به رشته هاي موازي استفاده ميشود .

بالشتك چرم كشي :

اين بالشتك كه از پارچه درست شده هنگام كشيدن چرم آن را طوري قرار ميدهيم كه فتيله ها

انتهاي تيرك برروي آن قرار گرفته وپاي استادكار برروي فتيله ها قرار گيرد اين كار باعث ميشود كه چرك به آساني كشيده وسفت شود .

انبر دست :

از اين وسيله براي كشيدن چرم درهنگامي كه چرم كوتاه است و قدرت دست به آن نميرسد از آن استفاده ميشود مخصوصا“ هنگام كاشي بند استفاده ميشود .

چكش :

از چكش براي كوبيدن ميخ برروي نوك وپاشنه زير كلاش استفاده ميشود .

متر :

از متر جهت اندازه گيري وتعيين شماره هاي مختلف زير كلاش استفاده ميشود.

انبر دست

فانوس :

از فانوس براي داغ كردن كوله درفش اتو استفاده ميشود تا چرم به راحتي از سوراخ هاي ايجاد شده عبور كند.

مصالح ومواد اوليه مصرفي مورد نياز درزير كلاش

طرز تهيه وآماده سازي گیوه :

1-پارچه :

پارچه مصرفي در زير كلاش بايد از نوع نخي باشد يعني 100 درصد نخ باشد

تا هنگام فتيله كردن حالت چسبندگي داشته باشد , هرچه بافت آن ريز باشد بهتر است مانند انواع پارچه هاي متقالي وچلوار .

پارچه

2-رنگ :

معمولا“ براي اينكه كار توليدي تنوع داشته باشد قبل از مصرف پارچه ها را بارنگ آبي – قرمز رنگ نموده وبا تركيب آنها درهنگام كار زيبايي خاصي به كار داده ومتناسب با سليقه افراد رنگها را تركيب مينمائيم . دررنگ آميزي بايد رنگ مرغوب به كار بريم تا درهنگام كار رنگ را پس ندهد طرحهاي رنگي شامل ابي با خطهاي سفيد – آبي وقرمز – قرمز وسفيد دربرخي موارد قرمز خالص نيز براي دختر خانمها توليد ميشود .

رنگ

3-چرم :

چرم مخصوص در تيرك كلاش بايد از چرم گاو نر باشد چون چرم گاو ماده دراثر كار شل وكيفيت كلاش را از بين ميبرد طريقه آماده سازي به اين شرح است چرمي تازه با وزن درحدود 28 الي 30 كيلو گرم تهيه نموده پس آن را درفضايي باز با سطحي تميز پهن نموده به طوري كه طرف مودار آن در زير قرار بگيرد وطرف ديگر آنرا با خاكستر خالص چوب كاملا“ پوشانده يك روز بعد آنرا از وسط تا ميزنيم تا هنگام نرم كردن آن فضاي كمتري بگيرد درفصل گرم به مدت 1هفته چرم كاملا“ خشك ميشود ودرفصل سرد حدود 15 روز بعداز خشك شدن آنرا را در مخزن آب انداخته به صورتيكه همه جاي آن را آب بپوشاند پس از 20ساعت چرم نرم شده را با چاقو يا تيز بر به نوارهاي در طول 180 الي 200 سانتيمتر با عرض 12 ميليمتر برش زده پس از 3 ساعت اين نوارها را جداگانه جمع كردت تا هنگام كار بايد توجه شود از پاشيدن نمك برروي چرم خودداري شود .

چرم

4-قظيف :

آلت تناسلي گاو است كه مصرف آن در پاشنه ونوك زير كلاش ميباشد آن را خشك نموده وهنگام استفاده پس از نرم كردن به قطعه هاي 4 الي 5 سانتي متري برش زده ودركيسه هاي نگه داري ميكنيم .

5-پي گاو :

پي گاو را هنگام كار به رشته چرم مي مياليم تا داخل فتيله ها در موقع كشيدن روان باشد پي گاو را به گلوله هاي كوچك تبديل نموده آن را داخل كيسه پارچه ها درجال خنك نگهداري ميكنيم .

6-ميخ :

ميخ مصرفي زير كلاش از نوع سياه ميخ 2/1 ميباشد كه با آن نوك وپاشنه كه همان قظيف است ميخ كوبي كرده به آن استحكام بيشتري ميبخشد وزود ساييده نميشود .

7-نخ يا ريسمان بنايي :

از اين ريسمان براي اتصال سوزن با چرم درهنگام چرم كشي واتصال سوزنهاي پرگه ما درهنگام پرگه ما دادن .

نخ يا ريسمان بنايي

8-موي بز :

موي بز تابيده را درطول 60 سانتيمتر 4 رشته ايي كرده و هر رشته از 8 رشته باريكتر تشكبل شده سپس هريك از چهار رشته را به هم تاب زده واستفاده آن براي نصب نمودن رويه كلاش به آن .

موي بز

9- كتيرا :

پس از برش وپايان كار كتيرا را به كناره هاي زير كلاش ميماند تا رشته هاي پارچه به هم بچسبند چند تكه كتيراي خشك را دريك ليوان آب انداخته پس از حل شدن درآب آماده استفاده است .

كتيرا

مراحل آموزش گيوه كشي :

مراحل آموزش گيوه كشي شامل :

1- ايمني كار

2- شناخت ابزار كار وروش استفاده از هركدام از آنها

3- رنگ آميزي پارچه

4- برش پارچه در اندازه 13×6 (خشتك) و 13×5 (ناوخ)

5- نم زدن وتا كردن ناوخ وخشتك جهت فتيله زدن

6- فتيله كردن ناوخ وخشتك

7-چيدن فتيله ها دركنارهم وتعيين اندازه ويا شماره زير كلاش (مراجعه به جدول شماره تعيين اندازه هاي زيركلاش )

8-تيغ زدن وپي كه نه كردن

9-برش چرم به رشته هايي درطول 180 سانتيمتري الي 200 سانتيمتري وعرض 12 ميلي متري پس از نرم شدن درآب وپاكسازي مو وچربي اضافي آن

10-نصب چرم به قظيف پاشنه

11- تيغ زدن تيركهاي 2و3و4و5 , اتوزدن تيركها ورد كردن چرم داخل آنها

12-چرم كشي 13-كاشي بند 14-نقشه كشي

15-تيغ زدن پرگه ما وبافت پرگه ما درمسير نقشه

16- برش زائده هاي كناري زير كلاش

17-ميخ كوبي نوك وپاشنه

18-نقش زدن وكوبيدن زير كلاش

19-كتيرا زدن

20-طريقه نگه داري از زير كلاش تا زماني كه رويه آن را ميباقيم وبه مصرف كننده تحويل ميگردد .

مراحل اجرايي توليد يك جفت زيركلاش

الف) آماده سازي مواد مصرفي مورد نياز :

1-رنگ آميزي پارچه :

براي رنگ آميزي پارچه بايد به اين ترتيب عمل شود . آب به مقدار لازم را درداخل ديگ مناسبي حرارت داده تا دماي آن به 100 درجه سانتيگراد برسد سپس متناسب با مقدار آب رنگ مورد نظر را اضافه ميكنيم (هر15ليتر آب 1 قاشق مرباخوري رنگ) وآن را كاملا“ به هم زنيد تا رنگ درآب حل شود بعد پارچه را به آرامي به داخل رنگ انداخته تا كاملا“ به رنگ آغشته شود پس از 10 دقيقه پارچه ها را از ديگ خارج نموده با آب سرد بشوييد تا رنگ اضافي آن شسته شود وهنگام كار رنگ را پس ندهد بعد از اين عمل پارچه ها را درسايه دور از نور مستقيم آفتاب خشك نموده (هريك ديگ با 80 ليتر آب و 3/5 قاشق مربا خوري رنگ براي 40 متر پارچه لازم است )

2-برش پارچه :

براي يك جفت زيركلاش متوسط حدود 5 متر پارچه لازم است 5/2 مترآن را در ابعاد 6×13 سانتيمتري براي خشتك برش و 5/2 متر ديگر را درابعاد 5×13 براي ناوخ برش ميزنيم

برش پارچه

3-نم زدن :

هرناوخ را داخل يك خشتك گذاشته وآنها را باآب نم زده پس يك سوم هركدام از خشتك وناوخها را تازده وپشت سرهم چيده يك وزنه را روي آنها ميگذاريم تا نم آب درهمه آنها به طور يكنواخت پخش شود وآماده فتيله كردن گردد

نم زدن

4-فتيله كردن :

پارچه هاي نم زده را كه 3/2 آن تا نشده بود در2 مرحله روي هم تا زده آن را برروي كنده گذاشته با يك دست نگه داريد وبا دست ديگر مشتك را برروي آن ميكوبيد تا تبديل به فتيله شود يعني براثر كوبيدن قسمتهاي تا خورده به هم ميچسبند در صورتيكه نم پارچه كم يا زياد باشد پارچه نميچسبد وفتيله درست نميشود .

فتيله كردن

5-تعين اندازه يا شماره زيركلاش :

فتيله هاي كوبيده شده را دركنار هم چيده (به ترتيب از بزرگ به كوچك ) پاشنه – قد – سينه – نوك رامشخص نموده وآن را سانتيمتر كرده به طوريكه هردو لنگه آن هم اندازه باشد

تعين اندازه يا شماره زيركلاش

6-پي كه نه كردن :

فتيله هاي آماده شده را از پاشنه به نوك با درفش پي كه نه روي كنده سوراخ كرده و سيخ پي كه نه را تا زمان چرم كشي از داخل سوراخ فتيله ها عبور دهيد تا نظم آنها به هم نخورد وطول هردو لنگه يك اندازه باشد.

پي كه نه كردن

7-آماده سازي چرم يا دوال :

چرم يا تيرك كه قبلا“ به شكل نوار موازي درآمده بود درداخل آب انداخته تا نرم شود (حدود 10ساعت) پس مو وچربي اضافي آن را پاك نموده وعرض آن را يكنواخت كرده وبه اندازه 12 ميلي متر درآوريد . طرفي را كه محكم است براي متصل كردن به قظيف پاشنه انتخاب كنيد وطرف ديگر آنرا براي اتصال به سوزن آماده سازيد وبا پي گاو چرب نموده آماده تيرك كشي نماييد .

8-آماده سازي قظيف :

قظيف را درآب انداخته تا نرم شود وآنرا به قسمتهاي 5 سانتيمتري تقسيم نموده وبرش زنيد قظيف برش زده را به شكل ذوزنقه درآورده 3 سوراخ روي قاعده كوچك آن ايجاد نموده و يك سوراخ از وسط آن طوري ايجاد مينماييم كه با 3 سوراخ روي قاعده كوچك ارتباط داشته باشند چرم را به 2 سوراخ روي قظيف متصل نموده وسوارخ ديگر روي قاعده پس از عبور چرم از تيرك دوم به آن وصل مينماييم . قظيف بايد طوري قرارگيرد قاعده بزرگ آن رو به بيرون وقاعده كوچك آن به طرف داخل چسبيده به فتيله ها باشد .

آماده سازي قظيف

تيغ زدن تيركها :

تيرك اول : همان سوراخهاي ايجاد شده درفتيله ها كه ميخ پي كه نه ازآن عبور داده بوديد ميخ پي كه نه را بيرون كشيده وبه جاي آن چرم را عبور ميدهيم .

تيرك دوم : فتيله ها را برروي زانو گذاشته از نوك به پاشنه دركنار تيرك اول فتيله ها را سوراخ كرده اما درسينه به اندازه 2 سانتيمتر از تيرك اول فاصله ميگيريم اين فاصله براي تيرك پنجم است كه فقط از سينه زير كلاش ميگذرد بعد از سوراخ كردن چرم را از قظيف نوك عبور داده وبعد از اتو دادن تيرك دوم رد ميكنيم .

تيرك سوم: پس از رد كردن چرم از تيرك دوم , چرم را از سوراخ روي قظيف پاشنه رد كرده با پا آن را نگه ميداريم وفتيله هاي روي زانو را از پاشنه به نوك براي تيرك سوم سوراخ ميكنيم آن را اتو داده چرم را از آن رد ميكنيم .

تيرك چهارم : چرم رد شده از تيرك سوم را پس از عبور از سوراخ وسط قظيف نوك با پا نگه داشته فتيله ها را روي زانو قرار ميدهيم واز نوك به پاشنه سوراخ كرده پس از اتو زدن چرم را ازآن عبور ميدهيم .

تيرك پنجم : اين تيرك اختصاص به سينه زيركلاش دارد آن فاصله را سوراخ كرده پس از اتو زدن تيرك مخصوص خود را به داخل آن ميكشيم .

تيغ زدن تيركها
تيغ زدن تيركها

قدبر : يعني قسمت وسط كفه را كه معمولا“ با رنگ معيني مشخص ميشود با يك انگشت قاصله به تيركهاي كناري يعني تيرك سوم وچهارم در دو طرف , با گازن يا درفش به شكل كماني كه گردي آن به طرف بيرون باشد برش زده اين عمل هنگام چرم كشي به فشرده شدن فتيله ها كمك ميكند .

چرم كشي : دراين مرحله چرمهاي داخل هر تيرك را به حدي ميكشيم تا كفه استحكام لازم را به دست آورد وطول آن به اندازه مورد نظر برسد بدين صورت عمل ميكنيم : ما به ابتداي هر تيرك يك دو الگير زده از تيرك چهرا به تيرك يك كشيده چرم را به وسيله استخولن شروع ميكنيم هرتيرك را كه كشيديم با يك دو الگير آن را نگه ميداريم اين عمل دوبار تكرار ميشود ودربين هريك از اين دفعات زير كلاش را با مشتك ميكوبيم تا تخت شود در آخرين مرحله چله كشي از تيرك يك به تيرك چهارم اضافي چرم را كشيده ودرانتهاي تيرك چهارم براي كاشي بند استفاده ميكنيم .

 كاشي بند : درپايان چرم كشي هركفه كلاش با چرم اضافي كه درانتهاي تيرك چهارم باقي ميماند عمل كاشي بند انجام ميگيرد به اين صورت كه چرم را از زير وروي كفه عبور داده آن را طوري ميكشيم تا زير كلاش تخت شود سپس با همان چرم اضافي درزير كفه طوري آن را پلومپ ميكنيم تا هنگام استفاده باز نشود واز خم وتاب خوردن زير كلاش تا خشك شدن چرم جلوگيري ميكند .

كاشي بند

نقشه ونقشه كشي : نقشه ها قالبهايي هستند در اندازه هاي مختلف و متناسب با پاهاي مختلف كه به وسيله آن روي كفه ها براي پرگه ما زدن نقشه كشي ميكنيم وهرنقشه داراي شماره مشخصي ميباشد .

تيغ زدن پرگه ما وپرگه ما دادن : مسير نقشه كشي شده را برروي كفه با تيغ پرگه ما سوراخ كرده و موهاي تابيده شده بز را كه همان پرگه ما است ودرچهار رشته هم اندازه ميباشد به سوزنهاي پرگه ما متصل نموده از مسير سوراخ شده چهار تا چهار تا رشته هاي پرگه ما عبور داده از پاشنه شروع كرده ازآن طرف به پاشنه ميرسيم ودرآنجا انتهاي نخهاي پرگه ما را مهار ميكنيم .

تيغ زدن پرگه ما وپرگه ما دادن

برش كلاش : اضافي فتيله ها كه درطرف بيرون پرگه ما قرار گرفته به وسيله گازن برش زده بعد از برش با گازن تيزي پرزهاي ايجاد شده را برش ميدهيم .

برش كلاش

كتيرا زدن : كناره برش زده كلاش را با كتيراي حل شده درآب ماليده تا پرزهاي پارچه به هم بچسبد وبيرون نزند تا فرم كلاش و نماي بيروني آن بدريخت نشود .

ميخ كوبي : درپايان كار نوك وپاشنه زيركلاش را با ميخ سياه نمره 2/1 درسه رديف ميخ كوبي كرده تا به قظيف نوك وپاشنه استحكام ببخشد تا هنگام راه رفتن نوك وپاشنه ساييدگي پيدا نكند علاوه برآن ميخ كوبي سبب اتصال چرم وقظيف ميگردد.

مدت زمان توليد يك جفت زير كلاش:

پس از اتمام دوره آموزشي مقدماتي (سه ماه) ودوره پيشرفته (دو ماه) وكسب مهارت لازم كه جمعا پنج ماه طول ميكشد فرد توانائي توليد يك جفت زير كلاش را در روز پيدا مكند.

ميزان مواد اوليه مصرفي ضروري براي يك جفت زير كلاش :

1-پارچه نخي متقال يا چلوار (پنچ متر مربع)

2-چرم گاو (دو رشته)

3-قظيف (دوقطعه چهار سانتي متري)

4-ميخ سياه (پنچاه گرم)

5-موي بز (پنچاه گرم)

منابع:

میراث فرهنگی کردستان

 

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک