17/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

نقاشی طرح کرامت پایه چهارم

نقاشی طرح کرامت تمام پایه ها

نقاشی طرح کرامت پایه چهارم

نقاشی طرح کرامت پایه چهارم

نقاشی طرح کرامت پایه چهارم تقوی
نقاشی طرح کرامت پایه چهارم اخلاص
نقاشی طرح کرامت پایه چهارم رازداری
نقاشی طرح کرامت پایه چهارم عفو
نقاشی طرح کرامت پایه چهارم غیرت مندی
نقاشی طرح کرامت پایه چهارم دور اندیشی
نقاشی طرح کرامت پایه چهارم تفکر

نقاشی طرح کرامت

نقاشی طرح کرامت 1

نقاشی طرح کرامت 2

نقاشی طرح کرامت 3

نقاشی طرح کرامت 4

نقاشی طرح کرامت 5

نقاشی طرح کرامت 6

نقاشی طرح کرامت 7

 

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک