23/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

نقاشی طرح کرامت تمام پایه ها

نقاشی طرح کرامت پایه سوم

نقاشی طرح کرامت پایه سوم

نقاشی طرح کرامت پایه سوم خیرخواهی
نقاشی طرح کرامت پایه سوم امانتداری
نقاشی طرح کرامت پایه سوم حسن ظن
نقاشی طرح کرامت پایه سوم حیا
نقاشی طرح کرامت پایه سوم دوست یابی
نقاشی طرح کرامت پایه سوم مدارا
نقاشی طرح کرامت پایه سوم مشارکت
نقاشی طرح کرامت پایه سوم مسئولیت پذیری

 

نقاشی طرح کرامت

نقاشی طرح کرامت 1

نقاشی طرح کرامت 2

نقاشی طرح کرامت 3

نقاشی طرح کرامت 4

نقاشی طرح کرامت 5

نقاشی طرح کرامت 6

نقاشی طرح کرامت 7

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک