23/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

نقشه ایران

نقشه ایران

نقشه ایران برای یاد گیری بهتر

نقشه ایران

نقشه ایران

نقشه ایران بدون دریا

نقشه ایران بدون دریا

 

 

نقشه ایران همراه با دریا

نقشه ایران همراه با دریا

 

نقشه ایران با کشورهای همسایه

نقشه ایران با کشورهای همسایه

 

نقشه ایران همراه با استانها

نقشه ایران همراه با استانها

نقشه ایران با مرکز استان

نقشه ایران با مرکز استان

نقشه ایران با مرکز استان با کشورهای همسایه

نقشه ایران با مرکز استان با کشورهای همسایه

نقشه ایران با مرکز استان

نقشه ایران با مرکز استان

 

نقشه میدانهای نفتی و گازی ایران همراه با مسیر لوله کشی گاز و نفت

 نقشه میدانهای نفتی و گازی ایران همراه با مسیر لوله کشی گاز و نفت

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک