17/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

پوشه کار 

پوشه کار

این طراحی برای آسانی در کار و زیبای پوشه کار دانش آموز طراحی شده استدر ساز a4 می باشد و شما بعد از پرینت میتواند آن را بریده و در پوشه کار دانش آموز قرار دهید

 

پوشه کار 

پوشه کار

این طراحی برای آسانی در کار و زیبای پوشه کار دانش آموز طراحی شده است

در ساز a4 می باشد و شما بعد از پرینت میتواند آن را بریده و در پوشه کار دانش آموز قرار دهید

پوشه کار

نوار کنار کلر بوک

نام و نام خانوادگی دانش آموز

درج عکس

نام دبیر

نام مدرسه

سال تحصیلی

کلاس

این طراحی برای آسانی در کار و زیبای پوشه کار دانش آموز طراحی شده است

در ساز a4 می باشد و شما بعد از پرینت میتواند آن را بریده و در پوشه کار دانش آموز قزار دهید

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک