19/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

ساچیم بافی

نوعي جاجیم داراي مربع يا مستطیل هاي رنگي بر زمینه ساده در كلاردشت براي رختخواب پیچ، روتختي، رومیزي و ...

ساچیم

ساچیم

نوعي جاجیم داراي مربع يا مستطیل هاي رنگي بر زمینه ساده در كلاردشت براي رختخواب پیچ، روتختي، رومیزي و …

ساچیم هنردستی كهن وبرآمده ازدستان زنان هنرمندخطه شمال ایران به ویژه غرب استان مازندران می باشد كه اكنون روبه فراموشی است .

ساچیم بافی یا ساچین بافی ، تجلی ذوق ، هنر و زیبایی شناسی مردمان شمال ایران و از بافته های داری غرب مازندران به احیائ دوباره نیازدارد ، اگرچه روزگارانی اهالی خطه شمال بانام ساچین شهره جهان بودند ولی امروزه این هنردستباف قدیمی براثربی برنامه گی ، ساماندهی نشدن هنرمندان ، نبود حمایت ،بی توجهی به تبلیغات وكاربردی نشدن آن درحال فراموشی است .بافت ساچیم شبیه گلیم بوده ونقوش آن ساده راه راه و بامربع های رنگی در متن و مركزآن دیده می شود

ساچیم بافی

تاریخچه ساچیم :

با توجه به قدمت آثار مکشوفه در دره شوش غربی وشرقی رستمکلا،مطالعات وپژوهش های باستان شناسی ثابت کرد که آثار بدست آمده از مازندران دارای قدمت بیش از 100هزار ساله است این دست افزار ها ی سنگی بعنوان قدیمی ترین صنایع دستی نیاکان مان در مازندران مطرح بوده است

نقشه دراین دست آفریده كار برد نداردو نقوشی كه درآن مورداستفاده قرارمی گیردذهنی وآمیزه ای ازمیراث وفرهنگ پیشینیان است كه سینه به سینه منتقل شده است .ازساچیم به عنوان رختخواب پیچ ، زیرانداز و روانداز استفاده می شود

الوار چوبی ; دفتین ; شانه ; ماسوره و ماكو از جمله ابزار این بافته داری است که این بافته داری درگذشته های دور به نو عروسان جهیزیه داده می شد تا پیوندشان باسنت ها عمیق تر و ریشه دار تر شود .اكنون این بافته داری در برخی مناطق غرب مازندران از جمله شهرستان چالوس بیشتر به دست زنان هنرمند متبحر و بی نام و نشان بافته می شود. برای بافت ساچیم ازپشم بهاره گوسفندان كه لطیف تراست استفاده می شود از اینرو ظریف تر و لطیف تر از جاجیم است .برای بافت ساچیم چله ای به طول 10 متروعرض 40 سانتی مترتهیه شده وبعد ازبافت آنرابه پنج قسمت مساوی تقسیم می كنند.برای بافت یك ساچیم به ابعاد 2 در 2 مترمربع ،شش روزوقت لا زم است.

ساچیم بافی

درگذشته های نه چندان دوربه نوعروسان به همراه چادرسفیدیك ساچیم نیزهدیه می دادندتاهمواره روشنی بخش زندگی مشترك آنان باشداین هنردستی كه چندنسل درطایفه مارواج دارداكنون روبه فراموشی است . هرسال حمایت ازاین هنركه ریشه درآداب وسنن منطقه داردكمترمی شود.

تولید هر ساچیم 2 در 2 متری بیش از 20 هزار تومان هزینه دارد.

ساچیم بافی نوعی صنعت دستی روستایی وخانگی است كه بافندگان آن زن هستند. رنگهای گیاهی قرمز ، آبی ، زرد و سبزدرگذشته برای بافت ساچیم استفاده می شدكه امروزجای خودرابه رنگهای شیمیایی داده است.

ساچیم بافی

ساچیم بافی یا ساچین بافی ، تجلی ذوق ، هنر و زیبایی شناسی مردمان شمال ایران و از بافته های داری غرب مازندران است که به احیای دوباره نیاز دارد، اگر چه روزگارانی اهالی خطه مازندران با نام ساچین شهره جهان بودند ولی امروزه این هنر دستباف قدیمی بر اثر بی برنامگی ، ساماندهی نشدن هنرمندان ، نبود حمایت ، بی توجهی به تبلیغات و همچنین کاربردی نشدن آن در حال فراموشی است.

ابزار ساچیم بافی

الوار چوبی

دفتین ، شانه

ماسوره

ماکو

نحوه بافت ساچیم

برای بافت ساچیم از پشم بهاره گوسفندان که لطیف تر است استفاده می شود از اینرو ظریف تر و لطیف تر از جاجیم است. برای بافت ساچیم چله ای به طول 10 متر و عرض 40 سانتی متر تهیه شده و بعد از بافت آن را به پنج قسمت مساوی تقسیم می کنند. برای بافت یک ساچیم به ابعاد 2 در 2 مترمربع ، شش روز وقت لازم است. هر ساله حمایت از این هنر که ریشه در آداب و سنن مردم منطقه دارد کمتر می شود. تولید هر ساچیم 2 در 2 متری بیش از 20 هزار تومان هزینه دارد.

موارد مصرف ساچیم

از ساچیم به عنوان رختخواب پیچ ، زیرانداز و روانداز استفاده می شود.

منابع:

کویروبیابانهای ایران

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک