19/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

صنایع دستی ایران را بهتر بشناسیم

نساجی عبارت است از ریسندگی یا بافندگی. در این هنر، برای تولید پارچه، دو مجموعه‌ی مجزا از نخ‌ها و رشته‌ها که تار و پود نام دارند، در هم بافته می شوند. رشته‌های تار در قطعه‌ی پارچه به صورت طولی، و رشته‌های پود در عرض از این سو به آن سو می‌روند.

 

نساجی

نساجی

نساجی عبارت است از ریسندگی یا بافندگی. در این هنر، برای تولید پارچه، دو مجموعه‌ی مجزا از نخ‌ها و رشته‌ها که تار و پود نام دارند، در هم بافته می شوند. رشته‌های تار در قطعه‌ی پارچه به صورت طولی، و رشته‌های پود در عرض از این سو به آن سو می‌روند.

ابریشم بافی


ابریشم بافی

پارچه اي دستبافت با تاروپود ابريشم طبیعي والوان كه نقوش هندسي آن درحین بافت و با انگشت ايجاد مي شود.

باشلق


باشلیق

باشلیق یا باشلق سرپوشی‌است مخروطی‌شکل که در گذشته و حال از سوی ایرانیان و ترکان مورد استفاده قرارمی‌گرفته‌است. جنس آن از نمد، چرم یا پشم بوده‌است. این سرپوش نوک تیزی داشته و گوش‌ها و گردن را فرامی‌گیرد. نمونه‌های محلی آن گاه به رسن، منگوله، منجوق‌دوزی، قلاب‌دوزی و مانند آن آراسته می‌شوند. نمونه‌های گونه‌گونی از باشلیق به تفکیک جنس-ابریشمی، پشمی و…- و سبک ساخت -اعم از دست‌باف، چسبیده به جامه و…- وجود دارد.

قناویز


قناویز

قناویز

پارچه اي كم عرض با الیاف ابريشم براي مصرف آستري در استان يزد