27/01/2021

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

آموزش سکه و پول اسکناس کاغذی 1

آموزش سکه برای درک بهتر ریاضی و یادگیری بهتر دانش آموزان 

آموزش سکه و پول آموزش سکه برای درک بهتر ریاضی و یادگیری بهتر دانش آموزان

آموزش سکه و پول

آموزش سکه برای درک بهتر ریاضی و یادگیری بهتر دانش آموزان

آموزش سکه و پول
سکه 2 ریالی
سکه 2 ریالی
سکه5 ریالی
سکه 10 ریالی
سکه 20 ریالی
سکه 50 ریالی
سکه 100 ریالی
سکه 250 ریالی
سکه 500 ریالی
سکه 100 ریالی
سکه 2000 ریالی
سکه 5000 ریالی
 آموزش سکه برای درک بهتر ریاضی و یادگیری بهتر دانش آموزان 
آموزش سکه آموزش سکه برای درک بهتر ریاضی و یادگیری بهتر دانش آموزان

آموزش سکه و پول اسکناس کاغذی 4

آموزش سکه و پول اسکناس کاغذی 3

آموزش سکه و پول اسکناس کاغذی 2

آموزش سکه و پول اسکناس کاغذی 1

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک