21/10/2020

نمیک

گروه پژوهشی توسعه فناوری نمیک

سوالات کتاب مطالعات اجتماعی پایه ي سوم ابتدایی

سوالات کتاب مطالعات اجتماعی پایه ي سوم ابتدایی

سوالات کتاب مطالعات اجتماعی پایه ي سوم ابتدایی

سوالات کتاب
مطالعات اجتماعی
پایه ي سوم ابتدایی
همراه باپاسخ
سوالات اجتماعی پایه ی سوم ابتدایی
همراه باپاسخ
درس اول ( من به دنیاآمده ام )
١- چه کارهایی در بیمارستان انجام می دهند تا نوزادان با یکدیگر عوض نشوند؟
الف) دور دست آن ها نواري می بندند که روي آن نام خانوادگی ،نام مادر، قد،جنسیت، وزن نوشته اند.
ب) کف پاي نوزاد را جوهري می کنند و روي کاغذ فشار می دهند و اثر کف پاي نوزاد را می گیرند.
-2 توانایی نوزاد دوماهه در دیدن و شنیدن چگونه است ؟
در دو ماهگی درست نمی بیند ولی صداها را خوب می شنود
-3 منظور از محل تولد و محل صدور در شناسنامه چیست ؟ منظور از محل تولد مکانی است که شخص به دنیا
آمده است و محل صدور مکانی که شناسنامه صادر و دریافت شده است
.
-4 چرا هنگام بغل کردن نوزاد باید مراقب سرش باشیم ؟ چون نوزاد نمی تواند سرش را نگه دارد.
-5 شناسنامه چه اهمیتی داردونشان دهنده ي چه چیزهایی است؟
شناسنامه ي هر کسی نشان می دهد که او کیست . و از کدام خانواده و اهل کدام کشور است
.
-6 چرا باید در نگهداري شناسنامه دقت کنیم ؟
چون براي خیلی کارها مانند ثبت نام در مدرسه ، گرفتن دفترچه ي بهداشتی ، ازدواج و کار از شناسنامه
استفاده می کنیم براي همین باید در نگهداري آن دقت کنیم
-7 چه اطلاعاتی در صفحه ي اوّل شناسنامه ثبت شده است ؟ نام و نام خانوادگی ، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولّد
(روز / ماه/ سال) شماره ي ملّی ، محلّ تولّد ، محلّ صدور شناسنامه

درس دوم ( من بزرگ ترشده ام )

-1 دو مورد از تغییرات بدنتان از زمان تولّد تاکنون را نام ببرید؟
وزن ما بیشتر و قدمان بلند تر شده است.
-2 وقتی متولّد شدید، به چه نوع غذایی نیاز داشتید؟ فقط شیر مادر
-3 در دوران نوزادي براي این که نیاز شما برطرف شود ، چه می کردید؟
با گریه کردن دیگران را متوجه نیازمان می کردیم.
-4 آیا بازي هاي امروزي شما با دو یا سه سالگی تان فرق دارد؟
بله بازي هایمان بیش تر فکري شده است.
-5 آیا تغییراتی در نیاز هاي شما به وجود آمده است ؟ بله ، همراه با رشدمان در نوع بازي ها و
غذایمان تغییر ایجاد شده است و چیز هاي مختلف تیش تري نیاز د اریم.
-6 کارهایتان را را از چه کسانی یاد گرفته اید ؟ پدر،مادر، بزرگ ترها و معلّم
-7 آیا می توانید بگویی وقتی که دو یا سه ساله بودید ، چه کارهایی را نمی توانستید انجام دهید ؟
کارهایی که نیاز به مهارت زیاد داشتند ، مثل باز و بسته کردن در اتاق ، زیب لباس ، کفش پوشیدن ،
نوشتن و ….

درس سوم ( آیا ما مثل هم هستیم )

-1 چه تفاوت هایی بین شما و دوستانتان وجود دارد؟
همه ي ما در شکل و قیافه مانند، رنگ مو، پوست و چشم ، قیافه، قد و هیکل با یکدیگر تفاوت داریم.
-2 بین شماو دوستانتان چه شباهت هایی وجود دارد؟
همه ي ما به غذا ،آب ، محبّت ومهربانی ، آرامش نیاز داریم و چیز هاي زیبا را دوست داریم.
-3 چرا دیگران بعضی از کارها را بهتراماانجام می دهند؟
چون هر یک از ما استعدادها و توانایی هایی داریم که باعث می شود ، بعضی از کارها را بهتر انجام دهیم.
-4 چرا خداوند ما انسان ها را ، با شباهت ها و تفاوت هاي مختلف آفریده است ؟
براي این که انسان ها بتوانند کارهاي متفاوت و مختلف انجام دهند و براي یکدیگر مفید باشند .
-5 چرا مسخره کردن دیگران کار نادرستی است ؟
چون مسخره کردن یکی از صفات ناپسند است و دوستی ها را از بین می برد.
-6 از معلّم خود بپرسید خداوند در قرآن در این باره چه فرموده است ؟
خداوند می فرماید : اي گروه مسخر ه کنندگان ، دیگران را مسخره نکنید شاید آنان که مسخره می شوند ، از
شما بهتر باشند.
-7 اگر همه ي انسان ها مثل هم بودند ، همه یک شکل و یک قیافه داشتند و علاقه ها و توانایی هایشان کاملا
شبیه هم بود چه می شد ؟
نمی توانستند یک دیگر را از هم تشخیص بدهند و در شغل هاي مختلف و موقعیّت ها ي مختلف کار کنند و
نیاز هاي یکدیگر را برطرف کنند و زندگی سخت و کسل کننده می شد.
اعضاي خانواده 

درس چهارم ( اعضاي خانواده )

١- خانواده چگونه بوجود می آید ؟ با ازدواج زن و مرد
-2 تعداد اعضاي خانواده چگونه زیاد می شود ؟ با تولّد فرزندان
-3 به نظر شما خانواده ي بزرگ چه خوبی هایی دارد؟
در خانواده ي بزرگ اعضاي خانواده به یک دیگر کمک می کنند و در تصمیم گیري ها نظرهاي بیشتري داده
می شود و شورو نشاط در این خانواده ها بیشتر است.

درس پنجم ( خانواده ام رادوست دارم )

-1 اعضاي یک خانواده باید نسبت به هم چگونه رفتار کنند؟
یکدیگر را دوست داشته باشند و با مهربانی با هم رفتار کنند.
-2 وظیفه ي پدر و مادر در خانواده جیست ؟
از فرزندان مراقبت و براي آسایش و تربیت بچه ها تلاش کنند.
-3 اعضاي خانواده چگونه محبت خود را نشان می دهند؟
به روش هاي مختلف مانند گل دادن ،هدیه دادن، و کمک کردن …. به یکدیگر نشان می دهند.
از آن ها تشکر کنند. در کارها به آنها کمک کنند. .و با ادب و درس خوان باشند.
-4 چرا همه ي ما دوست داریم در کنار خانواده زندگی کنیم ؟
چون ما ، در خانواده آرامش و امنیت داریم و در آن می توانیم به خوبی رشد کنیم.
-5 شما چه چیز ها یا کارهایی را از پدر و مادرتان یاد گرفته اید؟
احترام گذاشتن به دیگران ، نماز
-6 شما چگونه محبتتان را به پدر و مادر یا کسانی که از شما مراقبت می کنند ، نشان می دهید؟
با احترام گذاشتن و کمک کردن ، هدیه دادن ، گوش کردن به حرف هاي آنها و درس خواندن

درس ششم ( تغییردرخانواده )

-1 چگونه تعداد اعضاي یک خانواده تغییر می کند؟
با تولّد هر بچه تعداد اعضاي خانواده تغیر می کند و بیشتر می شود.
-2 خانواده هاي جدید چگونه بوجود می آیند؟ با بزرگ شدن فرزندان و ازدواج آنها
-3 چگونه پدر و مادر صاحب نوه می شوند؟ با ازدواج فرزندان وبچه دار شدن آنها
-4 وظیفه ما در مقابل پدر و مادرمان یا پدر بزرگ و مادربزرگ که پیر شده اند چیست ؟
باید به آنان احترام بگذاریم و با محبت و مهربانی از آن ها مراقبت کنیم.
-5 به غیر از تغییر اتی که در درس گفته شد چه تغییرات دیگري ممکن است در یک خانواده به
وجود بیاید؟
الف )یکی از اعضاي خانواده از دنیا برود.ب) فرد دیگري به خانواده اضافه شود.ج) پدر و مادر
طلاق بگیرند.د) بعضی از اعضاي خانواده براي تحصیل یا کار به شهر دیگري بروند

درس هفتم (ازبزرگ ترهاقدردانی کنیم )

-1 چگونه از مادر بزرگ ها و پدر بزرگها قدر دانی کنیم ؟
با احترام گذاشتن و نگه داري از آنها و گوش دادن به صحبت هاي آنان
-2 خداوند در قرآن در باره ي پدر و مادر چه سفارشی می کند؟
به پدر ومادر خود نیکی کنید و هنگامی که پیر شدند با نرمی و مهربانی با آن هاصحبت کنید.
-3 منظور مادر بزرگ از این که به نوه اش می گفت : تو دست منی ، تو پاي منی ، تو گوش منی و …
چه بود؟
این که مادر بزرگ کارهایش را به کمک نوه اش انجام می داد.
-4 چرا خدا به مادر بزرگ نوه ي خوب و مهربانی هدیه داده بود؟
چون زمانی که مادر بزرگ دختري کوچک بود . به مادر بزرگش کمک می کرده و او هم ، در حقّش دعا
کرده است.
-5 به نظر شما اعضاي خانواده ي حمید ، در باره ي بردن مادر بزرگ به سفر، چه تصمیمی بگیرند ؟
چرا؟ تصمیم بگیرند که مادر بزرگ را همراه خود به سفر ببرند . چون مادر بزرگ دوست دارد همراه
خانواده از سفر لذّت ببرد.
-6 چرا باید به پدر بزرگ و مادر بزرگ ها و افراد سالمند احترام بگذاریم و از آن ها قدر دانی کنیم ؟
چون آنان تمام عمرشان را براي مراقبت و تربیت فرزندانشان صرف کرده اند و براي موفقیت آن ها
تلاش کرده اند.
-7 پیام قرآنی در باره ي پدر و مادر بنویسید؟
» با پدر و مادر خود به نیکی سخن بگ » و قل لهما قولا کریما
  همکاري درخانواده

درس هشتم ( چراباهم همکاري می کنیم ؟)

-1 چگونه بچه ها در اردوي تفریحی با هم همکاري کردند؟
کارها را بین خودشان تقسیم کردند و هر یک وظیفه اي را به عهده گرفت.
-2 اگر قرار باشد همه کارها را یک یا دو نفر انجام دهند چه می شود؟
آن ها خسته می شوند و کارها به کندي انجام می گیرد.
-3 اگر شما برادر یا خواهر کوچکتر دارید بگویید در چه کارهایی به او کمک می کنید؟
به او چیز هاي جدید یاد می دهم. او را در پوشیدن کفش ،لباس، غذا خوردن و مرتّب کردن وسایل
کمک می کنم.

درس نهم (مقررات خانه ي ما )

-1 مقرّرات یعنی چه ؟
مقرّرات یعنی این که چه کارهایی انجام بدهیم چه کارهایی انجام ندهیم.
-2 معمولا چه مقرّراتی در همه ي خانواده ها مشتر ك است ؟
احترام گذاشتن به یکدیگر، به موقع انجام دادن تکالیف، مرّتب کردن وسایل شخصی
-3 اگر اعضاي خانواده هر یک از این مقرّرات را رعایت نکنند چه اتّفاقی می افتد؟
در خانه بی نظمی ایجاد می شود و آرامش خانواده از بین می رود.
-4 رعایت مقرّرات چه فایده اي دارد؟
باعث آرامش خانواده و ایجاد نظم می شودونیزکارها با سرعت و دقّت انجام می گیرد.
  نیازهاي خانوادهم 

درس دهم (نیازهاي خانواده چگونه تامین می شود؟ )

-1 خانواده ها کالاهاي مورد نیاز خود را از کجا تهیه می کنند؟ از مغازه ها و فروشگاهها
-2 مردم چگونه نیاز هایشان را تامین می کنند؟
از راه کار کردن ،پول به دست می آورند و با آن نیاز هاي خود را تامین می کنند.
-3 درآمدچیست؟
می گویند. « درآمد » به پولی که از راه کار کردن به دست می آید
-4 پدر و مادر چگونه نیاز هاي خانواده را تامین می کنند؟
پدر بیرون از خانه کار کی کند و براي اعضاي خانواده وسایل زندگی تهیه می کندو مادر هم در خانه
کار می کند.
-5 شغل زنان در شهرها و روستاها چه تفاوتی دارند؟
در شهرها زنان در اداره ها کارخانه مدرسه یا بیمارستان ها کار می کنند. ولی در روستاها زنان در
دوشیدن شیر دام ها ، قالی بافی یا کشاورزي گمک می کنند.
-6 چرا افراد باید شغل هاي مختلف داشته باشند؟
براي اینکه همه ي نیازهاي مردم در جامعه تامین شود.
-7 اگر همه یک شغل داشته باشند، چه اتّفاقی می افتد؟
فقط یکی از نیازهاي مردم جامعه تامین می شود . بنابر این مردم دچار مشکل می شود.

درس یازدهم (منابع )

-1 منابع طبیعی چیست ؟
آب ،خاك، گیاهان ، جانوران، نفت ،و فلزات می گویند.که در طبیعت وجود دارد.
-2 از نفت چه چیز هایی ساخته می شود؟
ظروف یکبار مصرف ،لاستیک خودرو ، مواد شوینده،رنگ،نخ مصنوعی،پاك کن و وسایل پلاستیکی
-3 مراحل تولید پارچه را بنویسید .
ابتدا از گیاه پنبه یا پشم گوسفند در کار خانه ي ریسندگی نخ پشمی یا پنبه اي تولید می کنند
سپس در کارخانه ي بافندگی از نخ پشمی و پنبه اي پارچه تولید می کنند.
-4 براي کشاورزي چه چیز نیاز است ؟ آب، خاك وموادمعدنی، نورخورشید
-5 به جز گیاه پنبه و پشم گوسفند از چه چیز هایی دیگري نخ تولید می کنند؟
ابریشم و مواد نفتی
-6 لباس ما از چه چیز درست شده است ؟ از نخ
-7 غذاي ما از چه راههایی به دست می آید؟کشاورزي و دامپروري
-8 براي دامپروري به چه چیز هایی نیاز است ؟ آب خاك و گیاهان
-9 چرا باید از منابع طبیعی خوب استفاده کنیم ؟
چون تمام شدنی هستند، در ضمن استخراج این منابع پر هزینه است.
-10 غذا لباس و وسایل زندگی ما از چه چیزي بدست می آیند؟ منابع طبیعی
-11 فلزات چگونه بدست می آیند؟ فلزات به صورت سنگ از زیز زمین استخراج می شوند.
-12 مداد از چه چیزي بدست می آید؟ چوب درختان و زغال
-13 قاشق و چنگال و کلید از چه چیزي بدست می آید؟ از فلزات ( سنگ آهن)

درس دوازدهم (درست مصرف کنیم )
.
-1 صرفه جویی یعنی چه ؟
یعنی استفاده درست از منابع
-2 براي درست مصرف کردن از منابع چه کارهایی می توانیم انجام دهیم ؟
صرفه جویی کنیم ، از مواد و وسایل دور ریختنی چیزهاي جدید بسازیم وسایل قدیمی که قابل
استفاده هستند را دوباره استفاده کنیم.
-3 زیاده روي در مصرف را چه می گویند؟
اسراف
-4 اسراف یعنی چه ؟
استفاده نادرست و بیش از اندازه از تعمت هاي خدا.
-5 پس انداز کردن یعنی چه ؟
یعنی مقداري از هر چیزي ، مثل پول را براي مواقع ضروري ذخیره کنیم.
-6 چگونه می توان از منابع طبیعی محافظت کرد؟
منابع را درست و به اندازه مصرف کنیم.
-7 چرا وقتی غذا می خوریم از خداوند تشکر می کنیم ؟
چون همه ي این نعمت ها را خداي مهربان به ما بخشیده است.
-8 چند نمونه از اسراف را نام ببرید؟
زیاده روي در مصرف مواد غذایی ، در مصرف برق ، گاز و آب و نمونه هاي بسیار دیگر
-9 چرا باید از منابع طبیعی درست استفاده کنیم ؟
چون استخراج منابع طبیعی بسیار پر هزینه است ، چون منابع طبیعی تمام شدنی هستند ، چون
استخراج مواد از منابع طبیعی بسیار پر زحمت است

درس سیزدهم ( بازیافت )

-1 باز یافت چیست ؟
از موادي که قبلا استفاده شده کرده ایم دوباره چیز جدیدي بسازیم براي مثال قوطی هاي فلزي استفاده شده
را در کوره حرارت می دهندوذوب می کنند و از آن کالاي جدیدي می سازند.
.
-2 پدر و مادر چگونه می توانند از مصرف زیاد منابع طبیعی جلوگیري کنند؟
حداکثر استفاده را از منابع داشته باشند و اسراف نکنند.
-3 چگونه از کاغذهاي دور ریخته شده دوباره استفاده می شود؟
کاغذهاي دور ریخته شده را با دستگاه مخصوص خمیر می کنند و دوباره از آن کاغذ درست می کنند.
-4 ما چه کمکی در رابطه با باز یافت می توانیم انجام دهیم ؟
زباله هاي بازیافتی خشک را با زباله هاي دیگر مخلوط نکنیم تا آلوده نشود.
-5 بهترین توصیه براي حفظ منابع طبیعی کدام است ؟
درست و اصولی وبه اندازه مصرف کنیم.
-6 چه نوع زباله هایی را می توان بازیافت کرد؟
زباله هاي خشک مانند بطري هاي خالی ، کاغذ باطله ف کارتون خالی ، وسایل فلزي ، شیشه هاي خالی.
-7 زباله چیست ؟
به موادي که مانند پوست میوه ، باقیمانده مواد غذایی ، کاغذ جعبه مقوایی ، چیز هاي کهنه و شکسته شده و
چیز هایی که دور می ریزیم.
-8 چرا جمع شدن زباله براي سلامتی ما ضرر دارد و خطر ناك است ؟
چون باعث آلودگی محیط زیست شده و همچنی باعث انتقال بیماري و تولید میکروب می شود.
-9 دو روش بهداشتی دفع زباله را نام ببرید ؟ سوزاندن و دفن کردن.
-10 براي بیرون گذاشتن زباله چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟
باید زباله ها را داخل کیسه در بسته قرار دهیم ، زباله هاي تر و خشک و حتی نان خشک را مخلوط نکنیم ، سر
ساعت مشخص شده به محل جمع آوري زباله ها ببریم.
خانه ي ما 

 

درس چهاردهم (خانه ام رادوست دارم )

-1 کارکردهاي مختلف خانه را ذکر کنید؟
خانه محل امن است در خانه استراحت می کنیم و می خوابیم ، دور هم جمع می شویم و گفت و گو می کنیم و
خدا را عبادت می کنیم و مشکلات خود را باهم فکري حل می کنیم و در کارها باهم مشورت می کنیم.
-2 چرا همه ي ما به خانه نیاز داریم ؟
چون برخی از نیازها در خانه بر طرف می شود.
-3 خانه کدام نیاز ما را بر طرف می کند؟
نیاز به محبت و مهربانی دیگران ، رفع گرسنگی ، همدلی و باهم بودن ، امنیت ، آرامش ، تکیه گاه غم و
ناراحتی ، گفت و گو خوابیدن ، استراحت ، عبادت ، خوابیدن ، شکر گزاري و دیدن برنامه تلویزیون
-4 چرا اعضاي خانواده دور هم جمع می شوند؟
باهم گفت و گو کنند و مشکلات هم را بر طرف کنند.
درس پانزدهم ( خانه هاباهم تفاوت دارند )
-1 چرا شکل خانه هاي ایران با همدیگر فرق دارد؟
چون مردم در مکان هاي مختلف با آب و هواي متفاوت زندگی می کنند.
-2 معمولا در خانه هاي حیاط دار چند خانواده زندگی می کند؟ یک خانواده
-3 در شهرهاي بزرگ نیاز مردم به خانه چگونه برطرف شده است ؟ با آپارتمان
-4 چرا عشایر در چادر زندگی می کنند؟
براي این که بتوانند هنگام کو چ به راحتی خانه هاي خود را جابه جا کنند.
-5 عشایر چه کسانی هستند و در کجا زندگی می کنند؟
عشایر مردمی هستند که شعل آن ها دامپروري است و براي یافتن چراگاه براي دام ها به طور مرتّب از یک
منطقه به منطقه ي دیگر کوچ می کنند و در چادر زندگی می کنند.
-6 چرا در مناطق پر باران سقف خانه ها را شیب دار می سازند؟
براي اینکه آب باران به راحتی از روي سقف به زمین بریزد و باعث خرابی خانه نشود.
-7 انواع خانه ها را در ایران نام ببرید؟
خانه هاي حیاط دار ، خانه هاي آپارتمانی ، عشایري، روستایی ، خانه هاي گنبدي ناحیه ي گرم ، خانه هاي
شیب دار جاهاي پرباران و خانه هاي سنگی
-8 چرا در خانه هاي مناطق گرم از بادگیر استفاده می شود؟
براي خنک کردن هواي خانه ها
-9 مردم کدام مناطق سقف خانه ها را گنبدي می سازند؟
مردم ساکن در مناطق گرم

درس شانزدهم ( خانه هاي شماچه شکلی است؟ )

-1 خانه هاي قدیمی وخانه هاي جدیدچه تفاوت هایی باهم دارند؟
خانه هاي قدیمی حیاطی بزرگ داشتندکه دروسط آن حوض بزرگی وجودداشت که دراطراف آن
حوض هم باغچه بود.این خانه هاچندین اتاق داشتندکه اکثراتاق ها به حیاط پنجره داشتند.خانه هاي
قدیمی گاز کشی وبرق کشی نبودوبعضاحمام هم نداشت.جمعیت زیادي دراین خانه هاساکن بودند.
ورودي بیشتراین خانه راهرویادالانی باریک وطولانی بود.اماخانه هاي جدیدهم ازنظرمساحت
خیلی کوچکترشده اندوهم ازنظرتعداداتاق ها .حتی مساحت اتاق هاهم کمترشده که البته
ازنظرتعدادافرادخانوارنیزنسبت به قبل تعدادکمتراست .خانه ها آب لوله کشی،گازشهري،خط تلفن،
برق و…………….. داردوازنظرتجملات وزیبایی نسیت به خانه هاي قدیمی شایدشکیل ترباشند
-2 خانه هاي ماتوسط چه کسانی ساخته شده است ؟مهندس نقشه کش،معمار،بنا،کارگر،لوله
کش،گچ کار،برق کش،مهندس ناظرو…….
-3 بناوکارگرهاکدام کارهاي خانه ي ماراانجام داده اند؟ ساختن خانه اعم ازدیوارچینی،اتاق ها،گچ
کاري وکاشی کاري و…………
-4 چرادرورودي خانه هاي قدیمی راهروي بود؟ براي اینکه وقتی کسی واردخانه می شودودرب
حیاط رابازمیکندداخل حیاط واتاق هادیده نشودوبه چشم رهگذران نیاید.
-5 نقشه ساختمان وخانه راچه کسی رسم می کند؟ مهندس ساختمانی
-6 بزرگترین وکوچکترین مکان دراکثرخانه هاچه جاهاي هستند؟ معمولا سرویس هاي بهداشتی
کوچکترواتاق پذیراي(مهمان خانه) بزرگترازجاهاي دیگرهستند
درس هفدهم ( ازخانه محافظت کنیم )
-1 وظیفه ي ماموران آتش نشانی چیست؟کمک کردن وامدادرسانی به مردمی که باحادثه
روبروشده اند،اعم ازآتش سوزي،سقوط درچاه یاگودال،گیرکردن درآسانسورو………
-2 مراحل کارآتش نشان هارابنویسید .الف)دریافت اطلاعات ازراه هاي مختلف اعم از:تماس
تلفنی،رایانه،دوربین هاي نصب شده درمناطق مختلف و….. ب)آماده شدن آتش نشان هابراي
حضوردرمکان وقوع حادته(پوشیدن لباس وهمراه داشتن لوازم ) ج) حرکت کردن به طرف محل
حادثه باماشین هاي آتش نشانی داراي امکانات اطفاحریق د) خاموش کردن آتش یابرطرف کردن
مشکلی که پیش آمده وکمک به مصدومین حادثه
-3 ………………………. موجب بروزاکثرحادثه هااست . جواب : رعایت نکردن نکات ایمنی
-4 شعله ي بخاري ولوازم گازسوزبایدبه چه رنگ باشد؟ آبی
-5 اگرشعله ي لوازم گازسوزمازردرنگ باشدچه اتفاقی می افتد؟اگرشعله بجاي اینکه به رنگ آبی
باشد،زرذرنگ بودنشانه ي این است که بدسوزي صورت می گیردوگازهاي سمی تولیدمی شود.
-6 زمانی که میخواهیم بخاري نصب کنیم چه مواردایمنی رابایدرعایت کنیم ؟ الف )دودکش
مناسب داشته باشیم ب)بالاي پشت بام روي دودکش ،کلاهک بگذاریم. ج)شیلنگ گازرابررسی کنیم
که نشتی گاز نداشته ویاسوراخ نباشد.
-7 استفاده ازترقه وموادآتش زاچه خطراتی دارد؟الف)موجب بروزآتش سوزي وانفجارمی شود .
ب)موجب سوختگی یاصدمه دیدن می گردد . ج)انواع خسارات مالی وجانی راممکن است بباربیاورد.
-8 اگرهنگامی که واردخانه می شویم بوي گازرااحساس کنیم چه کارهایی بایدانجام دهیم ؟
باید : الف) شیراصلی گازراببندیم ب)پنجره هارابازکنیم ج)باپاریچه یاحوله ي خیس به آرامی سعی
کنیم گازهارابه طرف پنجره وبه بیرون ازاتاق هدایت کنیم د)زروشن کردن لوازمی مثل اجاق
گاز،بخاري،و……خودداري کنیم(آتش روشن نکنیم) ه) هرگزکلیدبرق رانزنیم(روشن ،خاموش نکنیم
و)برق خانه راقطع کنیم (ازطریق کنتوربرق که همیشه درورودي ساختمان است )
-9 چه کارهایاعواملی موجب برق گرفتگی یا آتش سوزي می شوند؟
الف)قدیمی بودن وشکسته بودن کلید،پریزو…….برقی، ب)استفاده نکردن ازکنتوربرق، ج) دستکاري
کردن کنتوربرق ، د)سیم کشی هاي نادرست وغیراصولی، ه)پوسیدگی ویاغیر استاندارد بودن سیم
ها،کلیدوپریزها و…. ، و)خرابی لوازم برقی که ازآنهااستفاده میکنیم، ز) استفاده کودکان ازلوازم
گرمازابدون هماهنگی باوالدین ،روشن کردن آتش داخل اتاق ها،آویزان کردن لباس هاکناربخاري و….
وبطورکلی رعایت نکردن مواردایمنی موجب بروزحادثه هاي تلخی خواهدشد.
-10 چگونه میتوانیم ازخانه هاي خودمراقبت ومحافظت کنیم ؟بارعایت کردن کلیه ي نکات ایمنی
درکلیه ي مراحل (اززمانی که درحال ساخت ساختمان هستیم تازمانی که درآن زندگی میکنیم )
-11 نکات ایمنی به چه کارهایی گفته می شود؟بطورکلی به تمام کارهایی که براي حفظ سلامتی و
پیشگیري ازوقوع حوادث بایدانجام بدهیم وکارهایی که نبایدانجام بدهیم نکات ایمنی گفته می شود.
-12 براي تماس گرفتن باآتش نشانی چه شماره اي رابایدبگیریم ؟ شماره ي 125
مدرسه ي ما

درس هیجدهم ( مدرسه دوست داشتنی ما )

-1 خانه ي دوم دانش آموزان کجااست ؟ مدرسه
-2 چه افرادي دریک دبستان یامدرسه کارمی کنند؟ مدیر،معاون یامعاونین،آموزگاران
یادبیران،مربی ورزش،مربی بهداشت،دفتردار،سرایدار،خدمتگزارو……
-3 مسئول اصلی یک مدرسه چه کسی است ؟ مدیر
-4 چه کسی مسئول برقراري نظم و……درمدرسه است؟ ناظم ومعاونین
-5 چه مکان هایی دریک مدرسه وجوددارد؟کلاس هاي درس،دفترآموزگاران یادبیران،اتاق
مشاوره، نمازخانهکتابخانه،،سالن اجتماعات یابرگزاري مراسم،سرایداري،انبار،نمازخانه،اتاق بهداشت،
آزمایشگاه وکارگاه، اتاق ورزش،سرویس هاي بهداشتی و……………..
-6 کدام یک ازمکان هاي یک مدرسه مناسب براي مطالعه کردن ویاامانت گرفتن کتاب است؟
کتابخانه ي مدرسه
-7 مدیرمدرسه چه وظایفی دارد؟مدیرمدرسه مسئول اصلی تمام امورمدرسه است وبرکارهاي
بقیه پرسنل نظارت دارد،مدیرمدرسه مسئولررسیدگی به امورمالی،اجرایی ،آموزشی و…… است .
-8 معاون مدرسه چه وظایفی دارد؟بعدازمدیرمعاون مدرسه مسئول رسیدگی به اموراموزشی
وپرورشی است وبرنامه هاي آموزشی و….مدرسه رادرطول سال تحصیلی پیش بینی واجرامیکند.
-9 آموزگاران چه وظیفه اي درمدرسه دارند؟وظیفه ي خطیرتدریس،تعلیم وتربیت وراهنمایی
دانش آموزان درامورمختلف
-10 وظیفه ي مربی تربیتی چیست ؟برگزاري مراسم هاي مختلف به مناسبت هاي مختلف درطول
سال تحصیلی،برگزاري مسابقات پرورشی (مسابقات حفظ وقرائت قران کریم و…..)
-11 سرایدارچه وظیفه اي دارد؟ حفظ ونگهداري اموال مدرسه
-12 خدمتکارچه وظایفی دارد؟نظافت کلاسها وسالن و…… مدرسه ،
-13 چه کارهاي مفیدي درمدرسه انجام می شود؟ آموزش ویاددهی دروس به دانش آموزان پایه
هاي مختلف ،انجام فعالیت هاي پرورشی وقرآنی،برگزاري کلاس هاي فوق العاده موردنیاز،برگزاري
مسابقات ورزشی و…….
-15 درمدرسه چه چیزهایی یادمی گیریم؟نکات علمی وآموزشی، مهارت هاي زندگی،دوستی
وهمدلی بادیگران،نحوه ي درست برقراري ارتباط بادیگران،کارهاي هنري ومذهبی و……
-16 چرامدرسه مکان خوبی براي دانش آموزان است ؟زیرادرمدرسه می توانندبدنبال کسب علوم
ودانش باشند،زندگی کردن رایادبگیرند،مهارت هاي خودراکشف کرده تابراي زندگی آینده آماده
باشند،استعدادهایشان راشکوفاکنندوپرورش بدهند،
-17 دانش آموزان درکدام مکان ازمدرسه مراسم مذهبی برپامیکنندویانمازوقران می خواندد؟
درنمازخانهی دمدرسه
-18 درآزمایشگاه مدرسه چه فعالیت هایی صورت می گیرد؟انجام آزمایش وتحقیق وپژوهش
-19 چراهمه ي کارکنان یک مدرسه باهم همکاري می کنند؟تابچه هایدرس بخوانندوچیزهاي
جدیدیادبگیرندواوقات خوبی درمدرسه داشته باشند .

درس نوزدهم ( مکان هاي مدرسه رابشناسیم )

-1 آیامدرسه هم مانندخانه مقررات خاصی دارد؟ بله هرقسمت ازمدرسه مقررات مخصوصی دارد .
-2 مقررات مدرسه چه فایده اي براي مادارد؟الف)بعضی مقررات موجب حفظ سلامتی مامی شوند.
ب) بعضی مقررات را براي احترام به دیگران رعایت می کنیم .
-3 موقع خریدازفروشگاه مدرسه جه مقرراتی رابایدرعایت کنیم ؟ الف)صف ببندیم وشلوغ نکنیم
ب)مواظب بچه هاي کوچکترباشیم ج)پوست خوراکی ها و….. راداخل حیاط مدرسه نیندازیم د) نظم
رارعایت کنیم ووقتی درصف هستیم سروصدانکنیم تانوبت به ما برسد. ه)پس ازخریدازصف خارج
شویم تابقیه هم بتوانندخریدکنند.
-4 وقتی سرکلاس هستیم چه مقرراتی رابایدرعایت کنیم ؟الف) موقعی که معلم درس می
دهدحرف نزنیم وکوش بدهیم ، ب)هیچگاه درگوشی باهمدیگرحرف نزنیم ، ج) کسی رامسخره نکنیم
د)بدون اجازه واردکلاس نشویم وازکلاس بیرون نرویم
درس بیستم ( خانه ي شماکجاست ؟ )
-1 نشانی خانه بیانگرجه جیزي است ؟ نشانی خانه به مامی گویدگه ان خانه درکجاقراردارد،نام
خیابان ، نام کوچه وشماره ي خانه،نشانی آن خانه هستند .
-2 پلاك خانه هاراچه کسانی نصب می کنند ؟ ماموران شهرداري
-3 چگونه پست چی هاخانه ي کسانی که برایشان نامه آمده است راپیدامی کنند؟
ازروي نشانی خانه

درس بیست ویکم ( جهت هاي اصلی )

-1 جهت هاي اصلی رانام ببرید . شمال – جنوب – مشرق – مغرب
-2 مشرق ومغرب به چه جهت هایی گفته می شود؟ به جهتی که هرروزصبح خورشیدازآنجاطلوع می
کند” مشرق”وبه جهتی که درپایان روزخورشیدغروب می کند مغرب”می گویند.
-3 چگونه میتوانیم دریک روزآفتایی جهت هاي شمال وجنوب راپیداکنیم ؟دریک روزآفتابی اگر
طوري بایستیم که دست راست مابه طرف مشرق ودست چپ مابه طرف مغرب باشد،آنگاه روبروي
ما”شمال” وپشت سرما”جنوب”است .
-4 جهت هاچه کمکی به مامی کنند؟ جهت هابه مانشان می دهندکه هرمکان درکجا قراردارد.
-5 باتوجه به تصویرمقابل که جهت شمال نشان داده شده است،
جهت هاي اصلی دیگررابنویسید . الف
دایره ي آبی سمت جنوب
دایره ي قرمزسمت مشرق
دایره ي سبزسمت مغرب

درس بیست ودوم ( پست )

-1 چه چیزهایی رامی توان ازطریق پست ازجایی به جایی دیگرفرستاد؟ نامه،کتاب،مجله،برخی
کالاهاي تجاري سبک وکم حجم و……………….
-2 آیاهریک ازماموران اداره ي پست نامه هاي قسمت هاي مختلف شهررامی رسانند؟
خیر،دراداره پست شهرهارابه مکان ها وقسمت هاي مختلفی تقسیم می کنند،نامه هایی راکه
ازشهرهاي دیگرمی رسندابتدادرقفسه یاکمدمخصوص به آن منطقه قرارمی دهندسپس هرماموراداره
ي پست که مخصوص منطقه اي خاص می باشدنامه هاي منطقه ي خودرابرمی داردوبه محل می برد.
-3 آیادرحال حاضرنیزمانندقدیم فقط ازاداره ي پست براي رساندن نامه استفاده می کنیم ؟
خیر،امروزه مردم به وسیله ي رایانه درزمانی بسیارکوتاه براي یکدیگرنامه می فرستند.
-4 پروانه می خواهدنامه اي براي برادرش که
درشهري دیگردردانشگاه درس می خواندبفرستد
باشماره هاي 1 و 2 و 3 روي تصویرمقابل نشان دهیدکه
به ترتیب ،محل نوشتن آدرس خودش،آدرس برادرش
ومحل چسباندن تمبرکجاي پاکت نامه است .
-5 درقسمت …………………………. پاکت نامه بایدتمبررابچسبانیم . جواب : سمت راست بالاي پاکت
-6 هرخانه غیرازنشانی یک …………………… هم داردکه بایدروي پاکت نماه نوشته شود.( کدپستی)
درس بیست وسوم ( ایمنی درکوچه وخیابان )
-1 هنگامی که ازمنزل خارج می شویم چه نکات ایمنی رابایدرعایت کنیم؟ الف)بایادخداازخانه
ج)هرگزباافرادغریبه حرف نزنیم وباآنهاجایی نرویم وازآنهاچیزي نگیریم د)هنگام عبورازعرض
خیابان ازقسمت خط کشی عبورکنیم ، ه)به چراغ عارپیاده توجه کنیم ، و)درپیاده روراه برویم
ودرطول خیابان قدم نزنیم ، ز)موقع راه رفتن جلوخودرانگاه کنیم ومشغول کاري دیگرنباشیم.
-2 هنگامی که باسرویس به مدرسه می رویم چه نکات ایمنی رابایدرعایت کنیم ؟ الف)باراننده
حرف نزنیم وحواس اوراپرت نکنیم ، ب)تاوقتی اتومبیل کاملا توقف نکرده درب رابازنکنیم وپیاده
نشویم ، ج) هیچگاه ازسمت چپ(درب طرف راننده ) سواریاپیاده نشویم، د) دست ویاسرخود رااز
پنجره بیرون نیاوریم ،
-3 اگرلازم باشدکه هنگام شب ازخانه خارج شویدچه نکات ایمنی رابایدرعایت کنید؟ الف)براي
عبورازکوچه وخیابان لباس روشن بپوشیم یاازشبرنگ وکاغذسفیداستفاده کنیم
-4 تابلوهاي راهنمایی رانندگی به چه منظوري نصب شده اند؟ براي وسایل نقلیه ونیزعابران پیاده
نصب شده اندتاباتوجه به آنهابطورصحیح درخیابان رفت وآمدانجام گیردویادرجاده هارانندگی کنیم.
-5 هریک ازتابلوهاي زیرچه نشانه اي هستندوچه پیامی براي مادارند؟
ورودممنوع عبوردوچرخه سوارممنوع عبورعابرپیاده ممنوع ایست بوق زدن ممنوع
محل عبورعابرپیاده محل عبوردانش آموزان خطر ایستگاه اتوبوس
– چراغ راهنماي عابرین پیاده چندرنگ دارد؟وروشن شدن هررنگ نشانه ي جیست ؟
2رنگ : الف )رنگ قرمزبه نشانه ایتادن وعبورنکردن است ،ب)رنگ سبزبه
نشانه ي اینکه عابرپیاده می تواندعبورکند.
-7 چراغ راهنمیی مخصوص وسایل نقلیه چندرنگ داردوهررنگ نشانه ي چیست ؟
3 رنگ : قرمز(نشانه ي اینکه وسایل نقلیه بایدپشت خط عابرپیاده توقف کنندواجازه
بدهندعابرین پیاده عبورکنند ب)زرد (به معنی احتیاط کامل براي ماشین هاوموتورسیکلت ها
ایست پشت خط عابرپیاده وقبل ازچهارراه است ،ووسایلی که ازچهارراه عبورکرده اندفرصت
داشته باشندبه طرف دیگربرسند، ج)وسبزبه معنیب این است که وسایل نقلیه حق عبوردارند.
-8 چگونه بایدازخیابان عبورکنیم ؟بهتراست درجاهایی ازخیابان عبورکنیم که تابلو،محل عبورعابرپیاده ویاخط
کشی دارد.براي عبورازخیابان بایدابتداپشت جدول خیابان بایستیم وبه سمت چپ نگاه کنیم،وقتی مطمئن شدیم
که اتومبیلی نمی ایدتاوسط خیابان رفته وروي خط وسط باایستیم،سپس به سمت راست نگته کرده واگراتومبیل
یاوسیله ي نقلیه اي نیامدبااحتیاط له طرف دیگرخیابان برویم .
-9 درخیابان هاي پرعرض وشلوغ شهرهاي بزرگ بهترین راه عبوراازخیابان چه راهی است ؟عبورازروي پل
عابرپیاده
-10 پلیس راهنمایی ورانندگی چه کمکی به مردم می کند؟ پلیس به همه ي مردم کمک می کندتاقوانین
راهنمایی ورانندگی رارعایت کنند.به آن احترام بگذارند.
-10 براي تماس باپلیس باچه شماره اي بایدتماس بگیریم ؟ 110
-11 اگردرخانه یابیرون ازخانه بامشکلی برخوردکردیم ازچه کسی می توانیم کمک بگیریم ؟ ازپلیس

تهیه وتنظیم : ش،جوانبخت

گروه آموزشی نمیک

دانشنامه نمیک از تمامی هنردوستان ،اساتید ایران برای پیشرفت ایران عزیزمان در تمامی زمینه ها دعوت به همکاری می نماید شما عزیزان با با دادن نظر و ارسال اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه برای پیشرفت کشور عزیزمان در علم و فن آوری میتوانید باعث پیشرفت و تکامل کشور شوید

راهای ارتباط با ما

ایمیل : info@nmik.ir

برای سهولت ارسال نظرات و ارتقاء دانشنامه شما همچنین میتوانید متن و عکسهای خود را در وات ساپ با این شماره :09014465636 ارسال نمایید.

با تشکر تیم نمیک